Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Телевизорът показва грешно време, не показва актуално време

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Телевизорът показва грешно време, не показва актуално време


 Симптом

Часовникът на телевизора показва грешно време.

Текущото време може да бъде проверено с натискане на бутон ОК (показване на информация) на дистанционното.

Ако цифровият сигнал се получава от антена в задната част на телевизора и режимът на време е настроен на "автоматично", часовникът показва времето, получено от станция, излъчваща сигнала.

② Ако външно устройство (например декодер) е свързано с телевизора, настройте времето ръчно, като изберете "Потребителска настройка".

※ Ако след настройка на времето, захранването бъде изключено (затъмнение, изключване от захранващия кабел или изключване на разклинителя), текущата настройка на времето се отменя и тя трябва да се настрои отново.

※ Ако часовникът показва грешно време, планираното записване се извършва на базата на това погрешно време, а също така автоматичното включване / изключване не функционира.


 Решение

① Автоматична настройка: Меню → Време → "Текущо време" → Потвърждение → изберете автоматична настройка.

При автоматична настройка часовникът на телевизора показва часа автоматично, след получаване на информацията от излъчващата сигнала станция.

Потребителска настройка: Меню → Време → "Текущо време" → Потвърждение → Настройте година / месец / дата / час.


Netcast 2012~2015>

① Автоматична настройка: [Smart] или [Настройка меню] → [Настройка] → [Време] → [Текущо време] → [Автоматична настройка]

Потребителска настройка: [Smart] или [Настройка меню] → [Настройка] → [Време] → [Текущо време] → [Потребителска настройка]webOS 2014~2016>

① Автоматична настройка: [Начало] или [Настройка меню] → [Настройка] → [Общи] → [Настройка на време] → Потвърждение [Автоматична настройка]


Потребителска настройка: [Начало] или [Настройка меню] → [Настройка] → [Общи] → [Настройка на време] → Настройте [Време] [Дата] [Часова]

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500