Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Няма звук

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Няма звук


 Симптом

Ако телевизорът има картина, но няма звук, моля, проверете следното:

1. Силата на звука е настроена на “0”

2. Включена е опция “Mute“

3. Тонколоните на телевизора за настроени на “Изключено”


※ В случай че използвате декодер, настройките на звука на телевизора са нормални, но въпреки това няма звук, проверете дали настройките на звука на декодера не са “0” или “Mute”.
<SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


</SPAN> Решение

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>
 

</STRONG></SPAN>

Проверете настройката на звука на телевизора.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

[Настройка меню] → [Настройка] → [Звук] → [Звуков изход] → [ТВ високоговорител]

 
<SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


2012~2013 smart TV 


[Смарт] или [Меню Настройка] → [Настройка] → [Звук] → [Звуков изход] → [ТВ високоговорител]


</SPAN>

<SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


[Начало] или [Меню Настройка] → [Настройка] → [Разширени настройки] → [Звук] → [Звуков изход] → [ТВ високоговорител]


</SPAN>
- Тест на звука<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
</SPAN>

 2012~2013 smart TV

 [Smart] или [Меню Настройка] [Поддръжка] [Тест на звука]<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">


</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


[Начало] или [Меню Настройка] → [Настройка] → [Разширени настройки] → [Звук]  [Тест на звука]


</SPAN>
Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500