Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как да изтрия някои канали

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 27/09/2016

Как да изтрия някои канали


 Симптом

Ако искате да добавите / изтриете канали след автоматично настройване на каналите, можете да използвате функцията за редактиране на каналите.

※ Изтритите канали не се показват, когато работите с дистанционното управление (нагоре / надолу канали), но те се появяват, когато въведете номер на канал с дистанционното управление.

Редактиране на каналите не е достъпно, когато използвате декодер.


 Настройка

[Меню Настройки] [Канали] [Редактиране на канали]

1. Отидете на редактиране на канали и изберете канала, който искате да изтриете..

2. След това изберете Добавяне / Изтриване в долната част на екрана.

3. Избраният канал се изтрива.

4. Можете да добавите / изтриете канали с функцията за редактиране след автоматичното настройване на каналите.
2012 ~2013 smart TV


[Смарт] или [Меню Настройка] → [Канали] → [Редактиране на канали]


1. Отидете на "Редактиране на канали" и изберете канала, който искате да изтриете.

 

 2. След това изберете Добавяне / Изтриване в долната част на екрана.


 

Избраните канали се изтриват и се оцветяват в сиво. За да отмените изтриването, изберете изтрит канала и кликнете върху Добавяне / Изтриване.

 

  На екрана за редактиране на канали добавените канали се оцветяват в черно (непрозрачно), а изтритите в бяло (прозрачно).


Можете да гледате изтрит канал, ако въведете номера му мануално чрез бутоните на дистанционното управление magic motion.


 

2016 smart TV


[Начало] или [Меню Настройка] → [Настройка] → [Разширени настройки] → [Канали] → [Редактиране на каналите]


1. Отидете на Мениджър на канали.

 
  

2. Изберете редактиране на всички канали.

3. Изберете канали от списъка.


4. След това изтрийте канали, като изберете изтриване / отмяна, за да изтриете.

 

5. Ако искате да отмените изтриването на канал, изберете изтрития канал и кликнете върху отмяна на изтриването в горния десен ъгъл на екрана.

На екрана за редактиране на канали добавените канали се оцветяват в черно (непрозрачно), а изтритите в бяло (прозрачно).


Можете да гледате изтрит канал, ако въведете номера му мануално чрез бутоните на дистанционното управление magic motion.


Редактирането на канали не е достъпно, когато се използва декодер.


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500