Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Телевизорът се включва / изключва автоматично

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Телевизорът се включва / изключва автоматично

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

 Симптом

 

Когато телевизорът се включва / изключва в определено време, проверете дали не е зададена такава настройка.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

 Настройка

 

Non-Smart

[Меню] → [Настройка] → [Време] → [Изключване на време]

- Повторение: Изберете [Веднъж], [Изберете ден], [Ежедневно], [. Пн ~ Пт], [. Пн ~ Сб], [. Сб ~ Нд], [Нд] или [Изключено]

- Час, минута: Настройте времето (час или минути), за да включване на телевизора.


※ Ако използвате декодер, само телевизорът ще се изключи в зададеното време, декодерът не.

Когато външното устройство (декодер и т.н.) е изключено, след 15 мин. ще се покаже съобщение "няма сигнал" и телевизорът автоматично ще се изключи.

 2. За да изключите Време:

[Меню] → [Настройка] → [Време] → [Изключване на време]

- Повторение: Изберете [Веднъж], [Изберете ден], [Ежедневно], [. Пн ~ Пт], [. Пн ~ Сб], [. Сб ~ Нд], [Нд] или [Изключено]

- Час, минута: Настройте времето (час или минути), за да включване на телевизора.

※ Ако използвате декодер, само телевизорът ще се изключи в зададеното време, декодерът не.

 Smart TV ‘12~’13

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> <P>[Меню] → [Настройка] → [Време] → [Изключване на време]</P> <P></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> - Повторение: Изберете [Веднъж], [Изберете ден], [Ежедневно], [. Пн ~ Пт], [. Пн ~ Сб], [. Сб ~ Нд], [Нд] или [Изключено]</SPAN></P>

- Час, минута: Настройте времето (час или минути), за да включване на телевизора.

※ Ако използвате декодер, само телевизорът ще се изключи в зададеното време, декодерът не.


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500