Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Настройка на функция „Изключване“

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Настройка на функция „Изключване“

<SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


 Симптом

Ако телевизорът се включва/изключва в определено време, проверете дали е настроено вкл./изкл. по график.

 Настройка

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-WEIGHT: bold; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">
 

</SPAN></SPAN>

Non-Smart TV

[Меню] [Настройка] [Време] [Време на изключване]

- Повторение: Изберете [Веднъж], [Изберете деня], [Ежедневно], [. Пн ~ Пт], [. Пн ~ Сб], [. Сб ~ Нд], [Нд] или [Изключено]

- Час, минута: Настройте времето (час или минути) за изключване на телевизора.


※ Когато използвате декодер, само TV ще бъде изключен в зададеното време, декодерът не.

Когато външното устройство (декодер и т.н.) е изключено, след 15 минути на дисплея ще се изпише „Няма сигнал“ и телевизорът автоматично ще се изключи.

 


 

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> 


</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">

2. За да настроите време на изключване

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

[Меню] → [Настройка] → [Време] → [Време на изключване]


 

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> <P>- Повторение: Изберете [Веднъж], [Изберете деня], [Ежедневно], [. Пн ~ Пт], [. Пн ~ Сб], [. Сб ~ Нд], [Нд] или [Изключено]</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
</SPAN></P>

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">

- Час, минута: Настройте времето (час или минути) за включване на телевизора.

</SPAN></SPAN>

  

Когато използвате декодер, само TV ще бъде изключен в зададеното време, декодерът не.

 </SPAN>


Smart TV ‘12~’13


[Начало] или [Настройка Меню] → [Настройка] → [Време] → [Време на изключване]


<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%"> 

- Повторение: Изберете [Веднъж], [Изберете деня], [Ежедневно], [. Пн ~ Пт], [. Пн ~ Сб], [. Сб ~ Нд], [Нд] или [Изключено]

</SPAN></SPAN>

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">

- Час, минута: Настройте времето (час или минути) за включване на телевизора.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>

  

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">Когато използвате декодер, само TV ще бъде изключен в зададеното време, декодерът не.</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging"> </P></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN>

</SPAN>


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500