Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Звукът е различен за всеки канал?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Звукът е различен за всеки канал?


 Симптом

Когато има разлика в силата на звука между каналите, макар че вие не сте я променяли, проверете дали е вклчена "Автоматична сила на звука"

- Ако използвате декодер, Автоматична сила на звука и Смарт режим на звука не са достъпни.  Решение

 

Задайте режим Автоматична сила на звука на Включен.

Задайте Clear Voice and Smart режим на звука на Изключен.

- Функцията Автоматична сила на звука настройва подходящата сила на звука за всеки канал автоматично.

- Clear Voice е функция, която прави гласа ясен.

※ Ако звукът, различен от глас, като напр. музикален фон, не е ясен, задайте Clear Voice на Изключен.


- Ако използвате Smart режим на звука, звукът, оптимизиран за всяко съдържание, автоматично се настройва и качеството на звука може да се промени, което ще доведе до разлика в силата на звука между каналите.

※ Тази функция е налична за някои модели.


TV преди 2011 

Non-Smart

[Настройка] → [Аудио] → [Автоматична сила на звука]: Изключено

[Настройка] → [Аудио] → [Clear Voice] : Изключено

 


[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Звук] → [Режим на силата на звука] → [Автоматична сила на звука] Включено

[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Звук][Clear Voice] Изключено

[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Звук] [Smart режим на звука] Изключено

 Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500