Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Опитите за връзка с кабелна или безжична мрежова връзка са неуспешни.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Опитите за връзка с кабелна или безжична мрежова връзка са неуспешни.


 Симптом

 

Опитите за бръзка с кабелна или безжична мрежова връзка се провалят, няма връзка с интернет или визуализира грешка.

- Проверете за наличността на рутера, ако искате да се свържете директно към рутера чрез кабелен LAN..

- Проверете наличието на терминал, ако искате да се свържете чрез LAN терминала на стената.

- За безжична мрежа (Wi-Fi) проверете дали има парола и въведена ли е валидна парола.

- Ако има два или повече сигнала за безжична мрежа:

Преместете рутера възможно най-близо до телевизора..

 Изключте и включете отново телевизора и рутера, за да свържете отново с мрежата.

Инсталирайте рутера на нивото на телевизора, не на пода.

В случай, че трябва да инсталирате рутера и телевизора в отделни стаи, инсталирайте рутера близо до вратата.

Безжична антена не трябва да се припокрива с друга. Настройка


[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Мрежа] → [Статус на мрежа]


※ За безжична мрежова връзка проверете силата на сигнала на рутера.

  
Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500