Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Неправилно време.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Неправилно време


 Симптом

Времето на телевизора не е правилно.
Ако натиснете бутона OK (информационен дисплей), можете да проверите настроеното време.

① При получаване на цифров сигнал чрез антена, ако зададете "Автоматично", времето е настроено като зададеното от излъчващата станция.

② Ако гледате телевизия чрез декодер или други външни устройства, можете да изберете "Ръчно" и да зададете времето ръчно.

※ След настройка на времето, ако изключите захранването (спиране на тока, изключване на захранващия кабел), настройката ще се нулира, така че трябва да настроите отново.

※ Ако времето е неправилно, планираното записване или настрйка за Включване/Изключване нямада се активирате в желаното време.


 Решение

Non-Smart TV

<HOW ’11 before TV Smart – set to>

① Автоматична настройка: Настройки → Време → Проверка на текущо време → Часовник → Автоматично

    За потребителите на DTV, ако е на Автоматична настройка, времето ще бъде настроено като зададеното от излъчващата станция.

Ръчна настройка: Настройки → Време → Проверка на текущо време → Часовник → Ръчно → задайте година / месец / дата / час / минута.

 
<SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "맑은 고딕"; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast'>

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"><HOW TV Smart – set to span <>Netcast 2012~2015>


① Автоматична настройка: [Смарт] или [Меню на настройки] → [Настройки] → [Време] → [Часовник] → [Автоматично]


Ръчна настройка: [Смарт] или [Меню на настройки] → [Настройки] → [Време] → [Часовник] →  [Ръчно]

 
</SPAN>
</SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500