Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Задаване на парола.

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Задаване на парола.


 Симптом
 

Можете да зададете / смените паролата.

Първоначално паролата е "0000" и потребителят може да я промени. 
※ Ако сте забравили паролата си, можете да инициализирате само с помощта на Центъра за обслужване на клиенти. След това можете да зададете нова парола.

※ Моля, проверете следното:
    
Системата за заключване заключва определени канал и външни входове. Ако въведете паролата на заключен канал, той ще бъде отключена временно. Решение

Non-Smart TV

<HOW models ‘11 before – set to>

① Начало или бутон Меню → Заключване → Въведете парола → Задайте нова парола → Потвърди паролата

 

 

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"><HOW set to span < TV Smart ->Netcast 2012~2015>

① Смарт → Настройки → Заключване→ Въведете паролата → Задайте нова парола → Потвърди паролата

 </SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500