Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Предпазителят се изключва.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Предпазителят се изключва.

 

 Симптом

При свързване на захранващия кабел на телевизора в контакта, предпазителят се изключва.
 

 

 Решение

1. Проверете дали контактът е заземен.

    Ако това се случва само, когато свързвате с разклонител, трябва да се проверите разклонителя.

    ※ Ако разклонителят не е заземен или ако прекалено много устройства са включени, предпазителят може да се изключи.

 

   2. Ако има антена, свързана към телевизора, извадете антенния кабел и свържете отново.

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500