Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Проблеми при свързване с интернет мрежа.

Troubleshooting

Проблеми при свързване с интернет мрежа


 Симптом

Вашите опити да се свържете с кабелна или безжична мрежова връзка се провалят и уреда не се свързва с интернет или показва грешка.

- Проверете за наличността на рутер, ако искате да се свържете директно към рутера чрез кабелен LAN.

- Проверете наличието на LAN терминал на стената.

- За безжична връзка (WI-FI), проверете дали има парола и въведете валидна парола.

- Ако има два или повече сигнала за безжична мрежа:

Преместете рутера възможно най-близо до телевизора.

Рестартирайте телевизора и рутера и свържете отново.

Инсталирайте рутера на нивото на телевизора, не на пода.

В случай, че трябва да инсталирате рутера и телевизора в различни стаи, инсталирайте рутера близо до вратата.

Безжичните антени не трябва да се припокриват една с друга. Решение


Смарт ТВ 2012~2013


[Начало] или [Смарт] [Настройки] [Мрежа] [Състояние на мрежа]


※ За безжична мрежова връзка, проверете силата на сигнала на рутера в дясната страна.

  

WebOS ТВ след 2014

[Начало] [Настройки] [Разширени настройки] [Мрежа] [Кабелна връзка] или [Wi-Fi връзка] (Изберете в зависимост от връзката)


※ За Wi-Fi връзка, отидете на Ражширени Wifi Настройки най-долу и проверете за допълнителни настройки.

 

*Задължителен въпрос