Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как да върна първоначалните настройки на саундбара?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 28/11/2016

Как да върна първоначалните настройки на саундбара?


 Симптом

Ако бутоните на саундбара не функционират или ако той не възпроизвежда звук, можете да нулирате настройките му.


 Решение

1) Ако бутоните на саундбара не функционират или ако той не възпроизвежда звук, можете да нулирате настройките му.  
(Начинът на нулиране настройките на саундбара може да се различава, в зависимост от модела.)

2) За да се инициализира, моля включете саундбара.

3) Натиснете “-” или бутон “STOP” на устройството и бутон “0” на дистанционното управление едновременно и задръжте за 5 сек.

4) На дисплея ще се появи надпис "E2P CLR" и устройството ще се изключи автоматично.

5) Включете захранването отново. Ако сега устройството работи правилно, то това означава, че се е инициализирало правилно.


[Включете]
 

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">[Натиснете и задръжте едновременно бутон “-” или “STOP” на устройството и бутон “0” на дистанционното управление за 5 сек.]

</SPAN>


 
           [E2P CLR]                                   [Включете ]

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500