Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не излиза звук от басовия високоговорител (модели след 2014)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 28/11/2016

Не излиза звук от басовия високоговорител (модели след 2014)


 Симптом

Саундбарът възпроизвежда звук, но басовият високоговорител не.

Настройка на басовия високоговорител.


 Решение

1) Натиснете бутона за намаляване на звука на дистанционното управление и намалете до минимум.
    Натиснете бутон Mute на дистанционното управление и го задръжте за повече от 5 сек.
2) На дисплея ще се появи надпис “W RESET”.
3) Натиснет бутон PAIRING с остър инструмент (напр. химикал) и го задръжте за повече от 5 сек.
4) Зелен и червен LED индикатори ще могат редувайки се.
5) Изключете захранващите кабели на устройството и на басовия високоговорител.
6) Вижте дали LED индикаторите са напълно изключени.
7) След минута включете кабелите отново
8) Включете устройството. 
9) Ако зеленият LED индикатор мига бързо и спира, това е наред.


[Намаляване на звука до минимум]  [Задръжте Mute бутон за 5 сек., появява се надпис W RESET]


[Задръжте PAIRING бутон за 5 сек.]  [Зелен LED светва : Нормално]


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500