Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Лошо приемане на радиосигнал

  • Решаване на проблеми - Аудио
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 01/12/2016

Лошо приемане на радиосигнал


 Симптом

Лошо приемане на радиосигнал.


 Решение

За разлика от други продукти, има моменти, когато приемът на радиосигнал не е добър, когато го поставите близо до стената.
Опънете антената, колкото се може повече.

※ За разлика от обикновеното радио, системата за домашно кино има сложни съставни части и е много по-засегнати от висока мощност.

① Свържете FM антената към терминала.    
② Разположете я на място, където може да получи най-добър сигнал.     
Сигналът се получава най-добре, когато антената е добре опъната хоризонтално.

※ За разлика от други продукти, когато приемът на сигнал не е добър, когато го поставите близо до стената.

Опънете антената, колкото се може повече.

③ Натиснете INPUT / RADIO бутон на дистанционното управление, за да превключите към радио режим.

      
※ Бутонът за превключване в режим радио може да се различава, в зависимост от модела.


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500