Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Възможно ли е изпращането на звука от телевизионно предаване на външна тонколона/звуков проектор?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 23/06/2015

Възможно ли е изпращането на звука от телевизионно предаване на външна тонколона/звуков проектор?

symptom Симптом
         
- Как може да се изкара звука от телевизора?
         - Модели: LAS650M, LAS750M, LAS950M

setup Настройки
               
1. Оптично свързване
                   - Свържете телевизора и звуковия проектор с оптичен кабел.
                   - Настройте в менюто на телевизора на оптичен изход (Ръководството за употреба ще ви помогне за тази настройка).
                
   - Натиснете бутона “FUNC” или “F”  на звуковия проектор ,с което ще промените входа.
                   * LG TV: Aко настроите звуковия изход на LG Sound Sync-re (Optical) ,това ще ви позволи да регулирате силата на звука само с едно дистанционно. (В зависимост от модела!)

 2. ARC свързване

      - Свържете с един HDMI кабел изхода на телевизора HDMI OUT(TV ARC) с входа на проектора HDMI IN (ARC). 
- В менюто на телевизора настройте звуковия изход на ARC. (Ръководството за употреба ще ви помогне за тази настройка).
- Функцията ARC ще изпрати автоматично нужния сигнал от телевизора.
   * Ако телевизора не изпраща сигнала,моля проверете:
    Дали се свързали HDMI кабела в необходимия вход (ARC) ?
    На звуковия проектор избрали ли сте необходимия изход HDMI OUT (TV ARC)?
   * Функцията ARC не работи на всички уреди.

 3. LG Sound Sync (Безжично) – LG TV (Зависи от модела)
- Натиснете бутона  “FUNC” или “F” на звуковия проектор и променете изхода.
- В настройките на телевизора при звукови изходи настройте  LG Sound Sync (Wireless).

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500