Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Груповото възпроизвеждане не работи дори при жично свързване.Какво да направим?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Груповото възпроизвеждане не работи дори и при жично свързване.Какво да направим?

symptom Симптом
             - Груповото възпроизвеждане не работи при жично свързване.
             - Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

how to fix Решение
             Инсталирайте в системата един мост (R1) с жично свързване и след това рестартирайте всички тонколони.

※ Рестартиране на тонколона
Натиснете и задръжте бутона “ADD [ pic 2 ]” догато чуете два пъти звуков сигнал,фабричното инициализиране е извършено.
При звуковите проектори се появява съобщение "RESET" .

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500