Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да направим,ако тонколоната внезапно се изключи?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Какво да направим,ако тонколоната внезапно се изключи?

symptom Симптом
             - Изключване
             - Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

checkpoint Проверки
             - Проверете дали тонколоната и Smart устройството са в една мрежа.
             - В случай,че са в една мрежа,проверете дали и двете устройства са в обсега на рутера.

how to fix  Решение
             1. Нещо пречи на Wifi връзката,например мебели,стени.
                 Това може да се случи, защото сигналите се разпространяват на вълни, на които могат да попречат както и стените и мебелите, така и други устройства (микровълнови печки, телевизори и др .).  За да намалите смущенията,може да смените канала на рутера.            

              1)    Рестартирайте тонколоната.
              2)    Влезте в настройките на рутера.
              3)    Aко е настроен на 802.11ac, може да го промените на  802.11n режим. За по-нататъчни настройки,моля прочетете Ръководството за употреба на рутера.
              4)    Настройте каналите и диапазона на рутера до 1-11 на 2.4GHz. 
              5)    Свържете отново тонколоната.
 Ако използвате повече тонколони,може да свържете един мост (R1) и към него да свържете друтите колони.

Рестартиране на тонколона
Натиснете и задръжте бутона “ADD [ + ]” докато не чуете два пъти звуков сигнал.
На звуковите проектори ще излезе надпис "RESET" .

 

2. Ако тонколоната е сложена на място,където сигнала е слаб.

pic 1

        (Сегашно състояние)                              (Решение)  

Инсталирайте един мост (R1) или друга тонколона.

 

3. Ако и след инсталирането на мост (R1) или на междинна колона ,системата остава нестабилна.

pic 2

         (Сегашно състояние)                                (Решение)  

Инсталирайте още едно устройство.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500