Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не мога да записвам видео

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 29/11/2016

Не мога да записвам видео


 Симптом

Не мога да записвам видео. 


 Рeшение

1. Проверете дали дискът/касетата е записващ.
2. Проверете дали индикаторът за запис свети.

T-120, T-160, T-180, T-210: Тези знаци означават часовете на ползване и можете да изберете според предпочитанията си.

 
①"SP" означава Стандартно. Можете да изберете тази опция, когато записвате филм / музика, която се нуждае от качествени картина и звук.

②"EP" или "SLP" е 3 пъти по-бързо от нормалната скорост. Можете да изберете тази опция, когато записвате видео, като драма или спорт, което ще гледат само веднъж и след това ще изтриете.  

③Можете да изберете "Automatic", само когато е зададен планиран запис. Скоростта на запис автоматично ще се променя, в зависимост от програмата, която сте планирали.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500