Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Лоша връзка с Bluetooth устройство

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 12/12/2016

Лоша връзка с bluetooth устройство


 Симптом

Свързване с bluetooth устройство.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>


 Решение

 
1. Изберете в Режим на вход- Bluetooth. Включете Bluetooth устройството и стартирайте търсене.

2. Изберете LG Audio.

3. Въведете PIN код.  *Първоначално PIN кодът е 0000. За някои устройства, не се изисква PIN код.

4. Ако устройствата са свързани, ще видите “PAIRED”.

5. Изберете песен и я възпроизведете.  

※ Забележка> Методът за свързване на Bluetooth устройство може да се различава, в зависимост от модела и типа.

<SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%'></SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500