Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Черно-бяла или неясна картина

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 12/12/2016

Черно-бяла или неясна картина


 Симптом

 Изображението става черно-бяло или е неясно.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">

 Причина

Може да има прогресивно сканиране.

</SPAN>


 Решение

Ако изображението стане черно-бяло: Натиснете PAUSE бутона за 5сек без да е поставен диск.
Прогресивното сканиране ще бъде принудително затворено и картината ще се нормализира.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500