Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Как мога да преместя / копирам снимки, видеоклипове и други файлове на LG G4?

продукта

Как мога да преместя / копирам снимки, видеоклипове и други файлове на LG G4?

 

Използвайте USB кабел за прехвърляне на музика, снимки и други файлове от вашето устройство в компютър и обратно.

Тази връзка използва протокола MTP, което се поддържа от най-новите версии на Windows, но не и от Mac OS X.

За прехвърляне на файлове с Mac OS X, можете да използвате безплатно Android приложението File Transfer.

 

Забележка: Някои настройки, менюта или икони може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от софтуерната версия доставчика на безжичната услуга.

 


Function LG G4 Преместване / копиране на снимки, видеоклипове и други файлове
 
           1. Преместване/копиране с Windows
 

                  ① Свържете вашето устройство към USB порта на компютъра. Ако свързвате устройствата за първи път, възможно е да стане инсталиране на  драйвери.

                       След инсталирането, плъзнете панела за уведомявания надолу и докоснете уведомлението  . От опциите в списъка изберете Синхронизиране на медия (MTP).

                  ② Устройството се свързва към компютъра като нов драйв. На екрана ще се появи AutoPlay .

                       Ако не се появи, отидете в Моят компютър / Компютър и намерете името на устройството. Копирайте файловете в двете посоки, както обикновено.

 

           2. Преместване/копиране с MAC OS
 

                  ① Инсталирайте Android File Transfer от www.android.com/filetransfer и следвайте инструкциите.

                       (ако използвате Android File Transfer за пръв път, кликнете два пъти, за да го отворите. След първото свързване той се отваря автоматично при всяко свързване)

                  ② Свържете устройството с компютъра посредством USB кабел. Android File Transfer ще се стартира и ще се отвори прозорец, който показва съдържанието на устройството, заедно с място за съхранение в детайли в долната част на прозореца.                      

                  ③ В този прозорец можете да отваряте и затваряте папки, да създавате нови папки, както и да теглите файлове към или от него и други прозорци.

                  ④ Когато приключите, изключете USB кабела.

 

           3. Смяна на USB връзка
 

                  ① За да активирате USB връзка към PC, свържете устройството към USB порта на компютъра. След това плъзнете панела за уведомявания надолу и докоснете уведомлението

                  ② Изберете от следните типове свързване:

                       - Зареждане на телефона - Зареждане с USB кабел.

                       - Синхронизиране на медия (MTP) - Трансфер на файлове в Windows; за Macs използвайте Android file transfer (www.android.com/filetransfer)

                       - Изпращане на изображение (PTP) - Изпращане на снимки от устройството. (Използвайте, когато MTP не се поддържа.)

 

*Задължителен въпрос