Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[LG G4]Как да управлявам WB в ръчни настройки на камерата?

  • Други
  • Други
  • Operation
  • LG Friends, Tаблети, Аксесоари за мобилни телефони, Телефони
  • Последно актуализирани 12/06/2015

Как да управлявам WB в ръчни настройки на камерата?

 

Function  Функция

           ▶ WB: Използва се за ръчна настройка на  Баланса на бялото      

     1. Докоснете WB бутона.  Използвайте колелото, за да настроите баланса на бялото.
     
     2. Когато WB  е в   Автоматичен режим, първата показана стойност е текущата.
 
     3. За да се върнете в Автоматичен режим, натиснете бутона AUTO над колелото.
 

           Забележка: AE-L бутонът не влияе върху WB/MF.

 

     4. Цветният бар, появяващ се в колелото, показва преглед на цветовете, за да послужи като съветник на потребителя при настройката на баланса на бялото.
 
     5. Числата вляво от колелото показват често използваните стойности на баланса на бялото.
                        Напр. флуоресцентно осветление, лампа с нажежаема жичка и т. н.
 
     6. WB  се използва независимо от стойностите на  MF, EV, ISO в Ръчен режим.

 

                         WB control

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500