Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Вратата не се затваря добре

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Хладилници
  • Последно актуализирани 16/12/2016

Вратата не се затваря добре


 Симптом

Вратата не може да бъде затворена напълно.


 Причина

1. Вратата не може да бъде затворена напълно.

Предмети на рафта или в поставката за бутилка са издадени навън и пречат за плътното затваряне на вратата.
Рафтовете или поставките на бутилки не са монтирани правилно след почистване.
Капак или нещо друго пречи на вратата. Чужд обект върху уплътнителя пречи на плътното затваряне .
Уплътнението е частично повредено.

2. Изглежда нещо е заседнало при отваряне / затваряне на вратата.


Това се дължи на структурата (спирачка) на долната част на фризера / хладилника.
Ако затворите вратата бавно, крайният връх на спирачката ще бъде възпрепятстван от панта, и вратата няма да се затвори напълно. Решение

1. Вратата не може да бъде затворена напълно.

Ако има голeми по размер съдове в предната част на рафтовете, опитайте се да ги премахнете и да видите дали вратата се затваря напълно.
Ако има твърде много съдове в поставката за бутилка, те биха могли да се удрят в съдовете, които са по рафтовете. Опитайте се да ги премахнете и вижте дали вратата се затваря напълно.
Ако сте почиствали вътрешността на хладилниа, проверете дали рафтовете и поставките за бутилки са сглобени правилно.
Проверете дали капак или нещо от хладилника пречи на вратата.
Ако има чужд обект на уплътнението, избършете го с влажна гореща кърпа.
Ако уплътнението е разхлабено или се е отделило, натиснете го здраво, за да го поставите обратно на мястото му.


За стандартен хладилник:
2. Изглежда нещо е заседнал при отваряне / затваряне на вратата.

Въпреки, че вратата не е напълно затворена, това не означава, че продуктът е дефектен. Това се дължи на структурата на спирачката, така че ако леко бутнете вратата, тя ще се затвори. Спирачката помага студеният въздух да изтича не през пролуката, така че можете да го използвате дълго време.
Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500