Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не е достатъчно студено (SBS FRD REF)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Хладилници
  • Последно актуализирани 16/12/2016

Не е достатъчно студено


 Симптом

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Не е достатъчно студено.

</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none"></SPAN>

 Решение

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Стъпка 1. LG препоръчва стайна температура 37 ℉ / 0 ℉ в нормално състояние.
Намалете температурата с 2~3 градуса от първоначалната настройка.
Напр.) 37℉/0℉ → 35℉/-2℉ → 33℉/-4℉

Стъпка 2. Отворете вратата на хладилника и проверете дали уредът има „push-in“ устройство или магнитен превключвател на вратата.

<P></P> <P>
Натиснете „push-in“ превключвателя на вратата или държте магнит над ключа на вратата, за да имитирате затваряне на вратата. Протегнете се до най-горния рафт, поставете ръка върху отвора на вентилатора и проверете дали излиза студен въздух .
→ Ако превключвателят е останал освободе, тогава уредът отчита, че вратата не е затворена и от отворите на вентилатора не излиза студен въздух.</P> <P>※ Вратите се отварят твърде често
→ При отваряне на вратите, в устройството влиза топъл въздух. Устройството няма да може да поддържа постоянна температура, независимо от настройката, ако вратите се отварят твърде често.</P> <P>
</P>


</SPAN>


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500