Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

В хладилника е твърде студено (SBS FRD REF)

Troubleshooting

В хладилника е твърде студено


 Симптом

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Твърде е студено.

</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none"></SPAN>

 Решение

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

LG препоръчва 37 ℉ / 0 ℉ стайна температура в нормално състояние.
Повишете температурата с 2 ~ 3 градуса от първоначалната настройка.
Напр.) 37℉/0℉ → 39℉/2℉ → 41℉/4℉

Стъпка 2. Извадете храната, която е пред вентилационните отвори.
Вентилационните отвори са разположени в горната задна част. 
→ Ако някои храни се намират около вентилационните отвори, те блокират въздушния поток и сензорът на отделението не може да отчете достатъчна температура.
Това означава, че от вентилатора ще духа непрекъснато студен въздух  и храна може да замръзне.

Стъпка 3. Проверете разстоянието между стената и уреда. То трябва да е повече от 2 инча.
→LG препоръчва да има повече от 2 инча разстояние между стената и уреда. Това помага охлаждането на компресора и подобряването на ефективността му.


</SPAN>


*Задължителен въпрос