Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да правя, ако съобщение Clean Filter се появи на дисплея?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини, Сушилни
  • Последно актуализирани 25/05/2015

Какво да правя, ако съобщение Clean Filter се появи на дисплея?

 

 

cause Причина

 

       - Нормално е да примигва съобщение Clean Filter, когато уредът е включен.

       - Clean Filter индикация показва, че филтърът трябва да бъде почистен.

 

 

how to fix Решение

 

        1. След натискане на Power бутона надпис Clean Filter започва да мига.

 

             clean filter light        

 

       2. За оптимална работа, поддържайте филтъра чист.

       3. Преди употреба винаги почиствайте филтъра.

       4. Отворете вратата, за да намерите филтъра на дъното.

           Извадете филтъра и го проверете.

           Почистете, ако е необходимо, и го поставете обратно.

 

            cleaning filter

       5. Ако натиснете бутон  Старт/Пауза за да стартирате сушене, индикацията Clean Filter ще изчезна.

        

       6Ако индикацията Clean Filter продължава да мига и след почистването на филтъра, моля, проверете кондензатора.

         

       Моля, вижте „Почистване на кондензатора“.

 

 

 

 

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500