Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да направя, ако дрехите не са сухи?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини, Сушилни
  • Последно актуализирани 25/05/2015

Какво да направя, ако дрехите не са сухи?

 

 

 

cause Причина

 

      - Ако дрехите, поставени в барабана, не са били центрофугирани, може да не могат да бъдат изсушени или това да отнеме повече време. 

      - Същото се случва и когато в барабана са поставени твърде много дрехи.

 

 

how to fix Решение

 

      1. Изцедете дрехите с центрофуга преди да ги поставите в барабана на сушилнята.

 

          amount of load

 

 

     2. Когато дрехите, поставени в барабана, не са били предварително изцедени, изсушаването им може да отнеме повече време или може да не бъдат напълно изсушени.

 

     3. Филтърът трябва да бъде почистван след всяка употреба или когато на дисплея се появи съобщение „Clean Filter“.

 

         cycle choose, lint filter

 

 

    4. Ако Clean Filter продължава да мига по време на употреба, след като филтърът е бил почистен, моля, почистете кондензатора.

 

         condenser empty water

 

 

    5. Сушенето ще премине в пауза, когато съобщение „Empty Water“ се появи на дисплея.

        Изпразнете контейнера за вода, за да продължите.

 

    6. Почистете кондензатора, ако дрехите не се изсушават, дори след като контейнерът за вода е изпразнен.

 

       clean vent pipe

 

 

    7. Моля, поставяйте поставяйте подходящо количество дрехи.

 

 

        adequate amount

          add more time

 

 

     8. Дредварително изцедените с центрофуга дрехи, които поставяте, трябва да достигат до около половината от височината на барабана.

 

    9. Ако поставите твърде много дрехи, изсушаването им може да отнеме по-дълго време или може да не бъдат напълни изсушени.

 

   10. Сортирайте дрехите по цвят и вид тъкан преди сушене. 

 

   11. Ако дрехите са много малко, сензорът на сушилнята може да не ги разпознае правилно и цикълът ще спре след 10 мин.

 

   12. Добавете още дрехи или ръчно настройте време за сушене 30 мин. в режим Manual Drying или Timed Drying.

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500