Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Почистихте ли дренажният филтър?

Troubleshooting

Почистихте ли дренажният филтър?

 

 

cause Причина

 

         ■ Ако не се почиства редовно, филтърът може да се запуши с остатъци от перилния препарат или чужди тела. 

         Запушеният дренажен филтър може да доведе до неизправност свързанис  оттичането на водата.

 

 

how to fix Решение

 

         ■ Почистете филтъра.

            ※ В случай на дървен под, моля, вземете под внимание вероятността от изливане на вода при почистването на филтъра.

         ▶ Почистване на дренажния филтър.

             1) Отваряйки капака в предната долна част на пералнята, ще видите пробка за източване на филтъра.

             2) Извадете пробката и оставете водата да изтече. 

             3) След изтичане на водата приберете пробката и отворете капачката на филтъра, завъртайки в обратна на часовниковата стрелка посока.

             4) Извадете филтъра, отстранете събралия се мъх и попадналите в него чужди тела и го измийте под течаща вода.

             5) Поставете филтъра обратно на мястото му.

 

            ※ В случай на дървен под преди да извадите пробката, пригответе леген, в който да източите водата, и кърпа за подсушаване, в случай че водата прелее.

 

                drain filter cleaning

 

          

               drain filter cleaning

 

 

 

*Задължителен въпрос