Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Защо всмукателната мощност на прахосмукачката слаба?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Прахосмукачки
  • Последно актуализирани 09/06/2015

Защо всмукателната мощност на прахосмукачката е слаба? 

 

Симптом

          Всмукателната мощност е слаба.

 

Причина

          Мощността на засмукване може да отслабне, когато контейнерът за прах е пълен.  

 

Решение

           1. Натиснете Push за да отворите капака на контейнера.

           2. Хванете дръжката на контейнера и внимателно го издърпайте нагоре.

          

  

           3. Откачете кукичката в задната част на контейнера, за да отстраните филтъра и гъбата.

           4. Почистете добре, за да премахнете напълно финия прах от филтъра и от гъбата.

           Измиването на филтъра с вода може да намали силата на засмукване. Почиствайте филтъра седмично, за да поддържате ефективността на работа на уреда.

                

 

 

           5. Отварете капака, докато държите Open бутона.

           6. Изпразнете контейнера за боклук с четка или го измийте под течаща вода.

           7. Изсушете го без да го излагате на пряка слънчева светлина.

                     

 

 

           8. Поставете гъбата и филтъра обратно към първоначалните им позиции.

           9. Сглобете филтъра и гъбата.

           10. При сглобяването натиснете правоъгълната част на капака.

           11. Проверете дали филтърът и гъбата са плътно сглобени с контейнера за боклук.

           ※Ако контейнерът е сглобен без филтъра, прах може да проникне във вътрешността на уреда и да причини повреда.

           12. Поставете контейнера за прах обратно в  Roboking и затворете капака.

           

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500