Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Усещам слаб токов удар при допир с климатика. Какво да направя?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Климатична техника
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Усещам слаб токов удар при допир с климатика. Какво да направя?

 

 

 

Symptom Симптом

 

             Усещам слаб токов удар при допир с вътрешното тяло на климатика.

 

 

Cause Причина

 

             Може да чувствате слаб токов удар, когато климатикът е включен в електрически контакт, който не е заземен.              

             Уверете се, че използвате заземен електрически контакт.

 

 

How to fix Решение

 

             1. Препоръчва се използването на заземен контакт.

             2. Ако електрическата мрежа в дома Ви не е заземена, моля, свържете се с квалифициран електротехник. 

             3. Опитайте да включите захранващия кабел в друг контакт.

 

 

             Do not plug in the air conditioner into a multi-outlet strip

                        < Не включвайте климатика в разклонител >

 

 

 

            Possible risks due to electrical leakage

  < Възможна опасност от изтичане на електричество >

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500