Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nefunguje Magický dálkový ovladač (Magic Motion)

  • Postup: Instalace a nastavení
  • dálkové ovládání
  • Řešení problémů
  • Hotelové TV, TV příslušenství, Televizory
  • Naposledy aktualizováno 30/07/2013

▶ Odstraňte překážky z okolí TV tak, aby nebránily signálu od dálkového ovladače

▶ Pokud je televizor vystaven silnému slunečnímu svitu, změnte jeho pozici

▶ Inicializujte dálkový ovladač Magic Motion

① Stlačtě současně tlačítka "BACK" a "HOME" /"SMART" (modely 2013) po dobu 4-7 sekund

② Odregistorvání ovladače TV bude ukončeno, jakmile na dálkovém ovladači zabliká červená signalizační kontrolka (inicializace dokončena)

[Jak opětovně zaregistrovat dálkové ovládání]

① Registrace se spustí stlačením tlačítka "OK" po dobu 2-3 vteřin s dálkovým ovladačem namířeným na televizor

② Zkontrolujte na TV obrazovce, zda dálkové ovládání Magic Motion je registrováno.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500