Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak to, že vidím na obrazovce "stíny", když je používán kompositní vstup ?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 24/07/2015

Jak to, že vidím na obrazovce "stíny", když je používán kompositní vstup ?

 

 

Symptom Symptomy

 

             1. Na obrazovce jsou vidět "duchové, stíny".

 

 

 

cause Důvod

 

           1. Pokud jsou obrazovky vystavovány nepohyblivým obrazům po delší dobu, může to způsobit otisk statického obrazu do obrazovky.

             Tzv. stíny, duchové na obrazovce.

 

 

 

tips to prevent ghost images Tipy jak předcházet tomuto problému.

 

              1. OLED TV
 

                  Pokud jsou na obrazovce delší dobu nepohyblivé obrazy, loga stanic, titulky, menu na obrazovce, videohry nebo např. fotografie příliš

                  dlouho, mohou se tyto obrazy dočasně nebo trvale otisknout do obrazovky. Nenechávejte proto statický obraz na obrazovce 

                  déle než hodinu. 

 

 

              2. LED TV

 


                 - Pokud jsou na obrazovce delší dobu nepohyblivé obrazy, loga stanic, titulky, menu na obrazovce, videohry nebo např. fotografie příliš

                  dlouho, mohou se tyto obrazy dočasně nebo trvale otisknout do obrazovky.

                

                 - Záruka na výrobek nepokrývá poškození způsobené otiskem statických obrazů do obrazovky tzv. "ghost image".

 

                 - Nenechávejte statické obrázky na obrazovce televizoru déle, než 2 hodiny. 

 

                 - Pokud delší dobu používáte rozlišení obrazu ve 4:3, stíny, či vypálení obrazu se může objevit kolem hran obrazovky..

                   Tyto symptomy jsou běžné u všech značek plochých televizorů a nejsou důvodem pro reklamaci, či vrácení výrobku.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500