Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

[LG webOS TV] Použití funkce: ovládání hlasem

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 27/07/2015

[LG webOS TV] Použití funkce: ovládání hlasem

 

function Co je funkce: ovládání hlasem

 

            Ovládání hlasem, vám umožňuje vyhledávat programy, obsah a spustit řadu funkcí LG WebOS televizoru pomocí hlasu.

 

 

how to use Jak použít ovládání hlasem

 

             1. Zmáčkněte voice mate tlačítko na Magickém ovladači.

             2. Vyslovte pokyn který chcete provést. V pravém dolním rohu televizní obrazovky se zobrazí okno Ovládání hlasem a informace kterou 

                 jste vyslovili, viz obrázek níže.

                 Text který jste vyslovili se zobrazí na obrazovce a spustí funkci ovládání hlasem.

 

                 voice

                 voice matepoint

 

             3. Pokud televizor rozeznal vámi vyslovený příkaz, zobrazí na obrazovce seznam funkcí náležící vašemu příkazu.

                 Nyní zvolte ze seznamu vámi hledanou funkci, anebo zmáčkněte znovu mic tlačítko na Magickém ovladači.


 

                 voice

 

             ● Tato funkce je však dostupná pouze ve vybraných zemích.

             ● Pokud chcete používat funkci Ovládání hlasem, musíte nastavit jazyk funkce Ovládání hlasem.

 

 

             Funkce a příkazy Ovládání hlasem 

             Pomocí funkce Ovládání hlasem můžete ovládat mnoho vlastností vaší TV:

 

               Sledování TV

               Nahrávat programy, nebo přepínat mezi nimi a ovládat také hlasitost.

               Např., "Volume up/down." / "Go to programme OOO(Number)." / "Go to OOO(Programme name)."

 

               Konfigurace

               Přepínat vstupní signál TV a volit tak zařízení připojená k TV.

               E.g., "HDMI1" / "Picture Settings" / "Sound Settings" / "Sleep Timer"

 

               Zkratky

               Hlasový přístup k aplikacím nainstalovaných do TV, jako jsou.

               E.g., "TV Guide" / "Programme Info" / "YouTube" / "Device Connector"

 

               Vyhledávání v programech

               [Tato funkce je dostupná pouze ve vybaných zemích.]

               Vyhledávejte v právě vysílaných programech a zobrazte si podrobnější informace. Nebo vyslovte na co byste se chtěli dívat.

               E.g., "Look up sports programmes." / "What soap operas are playing on the weekend." / "Find soap operas with OOO(Actor)."

 

               Vyhledávání videa 

               [Tato funkce je dostupná pouze ve vybraných zemích.]

               Vyhledávejte, nebo si nechte doporučit něco z obsahu videí.

               E.g., "Recommend something new." / "YouTube search OOO(Programme title)."

 

               Hledání informací

               [Tato funkce je dostupná pouze ve vybraných zemích.]

               Vyhledávejte předpověď počasí a brouzdejte po internetu.

               E.g., "Search for OOO(Search word) on the internet." / "How's the weather in OOO(City)?"

 

                ● Dostupnost některých funkcí často závisí na specifikaci pro vaši zemi.

                ● Pro zobrazení předchozího hledání zmáčkněte down arrow tlačítko na Magickém Ovladači.

                ● Příklady textů můžou být trochu jiné, než TV vlastonsti. Pro zobrazení Hlasového průvodce s danými příklady, zmáčkněte 

                   Kolečko (OK) během zobrazení funkce Ovládání hlasem na obrazovce.

 

             Upozornění pro používání funkce Ovládání hlasem

               ● Pro použití této funkce, musíte mít nastaveno internetové připojení, naladěné programy a také zvolený region. Pokud nebudete mít tyto

                  funkce nastaveny, Rozpoznávání hlasu může fungovat pouze v omezeném režimu.

               ● V některých případech nebude možné přepínat kanály pomocí funkce Ovládání hlasu, dokud nebude TV připojena k internetu.

               ● Pokud je TV připojena k internetu a chcete používat funkci Ovládání hlasem, musíte schválit Podmínky užívání pro rozpoznávání hlasu.

               ● Jazyk funkce Ovládání hlasem můžete změnit skrz nastavení: home settings advanced setting  Obecné   Jazyk  Rozpoznávání hlasu.

               ● V závislosti na vaši zemi, může funkce Ovládání hlasem fungovat také bez nastavení regionu a programů.

               ● Správné rozpoznání vašeho hlasu a vámi vyslovených příkazů, může záležet na zejména na charakteristice vašeho hlasu (hlasitosti,

                  výslovnosti, intonaci a rychlosti) a také na okolním prostředí (okolním hluku a hlasitosti TV).

               ● Pro vylepšení přesnosti rozpoznávání hlasu, musíte mluvit čistě a dostatečně nahlas, zároveň však v minimální vzdálenosti 10cm od

                  mikrofonu magického ovladače.

               ● Pokud váš hlas nebude rozpoznán správně, funkce Ovládání hlasem nemusí rozpoznat Vámi zamýšlený pokyn.

               ● Pokud používáte funkce Ovládání hlasem na Magickém Ovladači po připojení set-top-boxu k LG webOS TV,

                  doporučujeme zamířit Magickým Ovladačem směrem k set-top boxu, poté co byl váš hlas rozeznán.

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500