Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

[TV] LG TV se zapíná a vypíná v určitých časových intervalech

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 11/09/2015

LG TV se zapíná a vypíná v určitých časových intervalech

 

 

TV, která se zapne nebo vypne v určitých časových intervalech má obvykle nastavený časovač.


1. TV s odnímatelným napájecím kabelem,

     zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do zadní části televizoru.


2. Zkontrolujte, zda napájecí kabel televizoru je řádně zapojen do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu.


3. V možnostech nabídky ČAS lze ovlivnit automatické zapnutí nebo vypnutí.

    Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven televizní časovač, stiskněte SMART tlačítko na dálkovém ovladači.
     Vyberte Nastavení> Čas a stiskněte ROLLER nebo tlačitko ENTER.

 

Doba vypnutí - Zapnutý televizor se vypne po uplynutí nastavené doby každý den. Zkontrolujte, zda byla nastavena doba vypnutí.

On Time - Pokud byl nastaven na čas, nebo byl televizor neaktivní (nebyly stisknuta žádná tlačítka)
                    po dobu 2 hodin, televizor se automaticky vypne, aby šetřil energii.

                    Zkontrolujte, zda byl nastaven na čas.

Režim spánku - Televizor se vypne po uplynutí stanovené doby.

                    Zkontrolujte, zda byl nastaven časovač vypnutí.

 

Poznámka: Pokud je televizor zapnut sám o sobě, pak nastavte čas Zapnutí na Vypnuto.


4. Pokud se v návaznosti na výše uvedené kroky nevyřešíte problém, resetujte televizor vytažením ze zásuvky nebo prodlužovacího kabelu na více než 60 sekund.

 

5. Zapněte televizor. Pokud se  televizor i nadále občas zapne a vypne, obraťte se na servisní středisko.

 

 

 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500