Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

[TV] Registrace magického dálkového ovladače

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 10/09/2015
Registrace magického dálkového ovladače
 
 
Registrace magického dálkového ovladače
Ovladač se musí zaregistrovat, aby se mohl používat.
 
Před zaregistrováním aktivního magického ovladače postupujte takto.
1. Zapněte televizor a držte ROLLER po dobu 10 sekund.
2. Ovladač bude automaticky registrován a zobrazí se zpráva: Registrace byla dokončena.

Pokud se vám nepodaří zaregistrovat magický dálkový ovladač, vypněte televizor. Pak zkuste operaci znovu.
Re-registrace magického ovladače
1. Stisknutím   SMART tlačítka s tlačítkem Zpět po dobu 5 sekund.
2. Chcete-li znovu zaregistrovat, stiskněte ROLLER (OK).
Dálkový ovladač se inicializuje, pokud stisknete tlačítko   SMART a tlačítko Zpět po dobu 5 sekund, ve
stejný čas.
Stisknutím tlačítka Zpět po dobu 5 sekund se bude inicializovat a znovu zaregistrujete dálkový ovladač.
 
 
 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500