Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nastavení zvuku Smart Sound (Automatická hlasitost) (SMART)

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 11/09/2015

 

Nastavení zvuku Smart Sound (Automatická hlasitost) (SMART)

 

 

Smart  è Nastavení è Zvuk è Režim Smart sound

 

Můžete dělat různé nastavení zvuku.

 


Automatické nastavení zvuku

   - Je-li funkce zapnuta, hlasitost se automaticky nastaví v každém kanálu, což umožňuje uživateli pohodlně si vychutnat zvuk.

 

Nastavení hlasitosti

   - Uživatel může slyšet hlasitost je-li příliš vysoká nebo nízká, když používá jednotlivé režimy.

     Tato funkce nastavuje odpovídající hlasitost pro den a noc.

.

 

 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500