Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

[TV] Samostatné řešení problémů

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 04/09/2015

 

Samostatné řešení problémů

 

 

 

1. Nelza zapnout TV

 

     - Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k televizoru a do zásuvky.

     - Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen správně do zásuvky.

 

2. Dálkové ovládání nefunguje

 

     - Nastavte dálkový ovladač stiskem kolečka nebo tlačítka.

     - Ujistěta se, že nejsou mezi dálkovým ovládáním a televizorem žádné překážky.

     - Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

     - Baterie jsou vybité. Vyměňte je za nové.

 

3. Napájení se automaticky vypne.

 

     - Postup: Smart, Home > menu nastavení > čas >časovač vypnutí. Zkontrolujte, zda není nastaveno vypnutí TV.

     - Zkontrolujte, zda je zobrazen obraz nebo externí zařízení funguje.

       Výrobek je vybaven automatickou funkcí vypnutí.

       ( Funkce automatického vypnutí - pokud není žádný signál nebo nestisknete žádné tlačítko, televizor se

        automaticky vypne po 15 minutách ).

 

4. Bezpečností pokyny pro televizory používané po delší čas.

 

     • Nic se nezobrazí, i když je televizor zapnutý.
     • Je cítit zápach spáleniny nebo kouř.
     • Pokud se dostane dovnitř voda nebo nečistoty.
     • Obraz je oříznutí.
     • Často vychází z vnitřku podivné zvuky.
     • Obraz nebo zvuk je stále zapnutý, i když je televizor vypnutý.
     • Existují další problémy nebo chyby.
 
     Pokud se projevují příznaky uvedené uvýše, přestaňte používat výrobek.
     
      - Pro Vaši bezpečnost vypněte a odpojte spotřebič.
      - Kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.
      - Nesnažte se výrobek sami opravit.
 
 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500