Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

[LG webOS TV] Průvodce menu

  • Postup: Instalace a nastavení
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 05/12/2015

[LG webOS TV] Průvodce menu

 

how to use Jak používat funkce v menu LG webOS TV

 

               Stiskněte tlačítko home a přejdete na domovskou obrazovku.
             Můžete si prohlédnout často používané aplikace na jedné obrazovce a to kdykoliv.

 

             home

 

             ① setting Nastavení : Můžete nastavovat Obraz/Zvuk/Aspect Ratio/Poměr stran/Časovač/Rodičovský zámek/
              Pokročilé nastavení.

                                            Vyberte Pokročilé nastavení pro podrobnější informace o konfiguraci

             ② input Vstupy: Můžete přepnout na jiné vstupy nebo konfigurovat odpovídající nastavení.

             ③ Zobrazuje seznam posledních aplikací.

             ④ Můžete použít nebo zastavit naposledy použitých funkce.

             ⑤ Můžete spravovat všechny aplikace nainstalované v televizoru.

 

             Použití seznamu posledních aplikací

             Můžete používat nebo zastavit funkce televizoru, které jste naposledy použili.

             Stiskněte tlačítko optionvlevo dole na obrazovce.

 

             recent screen

 

 

             Správa aplikacÍ

              Můžete vidět kompletní seznam aplikací nainstalovaných v televizi a provedení těchto aplikací.
              Můžete také změnit umístění aplikací nebo je odstranit.

 

             app all

             1. Stiskněte tlačítko option v pravém dolním rohu obrazovky.

             2. Vyberte aplikaci, kterou chcete upravit, a poté stiskněte a podržte Roller (OK) na Magickém ovladači.
                 To umožní úpravu režimu aplikací.

             3. Můžete přesunout aplikaci přetažením pomocí ukazatele Magického ovladače do místa, které chcete.
                 Můžete odstranit aplikaci, kterou upravujete zaškrtnutím políčkax ikona se zobrazí nad aplikací.

             4. Když chcete úpravy dokončit, stiskněte Roller (OK) pro opuštění režimu úprav aplikace.

                 Můžete také upravit aplikace s tlačítky up arrow/down arrow/ left arrow/  right arrow na magickém ovladači. 

                     Stiskněte tlačítko up arrow na aplikaci, kterou chcete upravit, přesunout nebo odstranit.

                 V menu jsou také aplikace, které nelze upravovat.

 

             Zastavení aktuálních funkci

             1. Stiskněte tlačítko home na ovladači.

             2. Přesuňte ukazatel na název aplikace v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona Zavřít.

             3. Zvolte Zavřít ikonu zobrazenou vedle názvu aplikace pro ukončení funkce v provozu.

 

             app close

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500