Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak nastavit nebo upravit video výstup, když jde pouze zvuk bez obrazu při přehrávání video souboru?

  • Řešení problémů - Video
  • není signál/černá obrazovka/žádný obraz
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 05/12/2015

Jak nastavit nebo upravit video výstup, když jde pouze zvuk bez obrazu při přehrávání video souboru?

 

 

 

 

<strong> </strong>

Symptom Příznak

 

           1. Prázdná obrazovka, když je přehráván videosoubor.

 

 

 

<span style="color: black; font-family: 돋움; font-size: 11pt; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

Cause Příčina

 

           1. Je to dáno nastavením video přehrávač programu.

  

 

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

How to fix Nastavení

 

           1. Spusťte program pro přehrávání videa a klikněte pravým tlačítkem myši na položku Nastavení.

 

              2. Vyberte Video, a změnit video výstup z [Overlay Mixer] na [VMR9 režimu zobrazení v okně].

                  Ujistěte se, že změna byla provedena.

<strong></strong>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500