Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Obraz ani zvuk nejde, kontrolovali jste připojení napájecího kabelu?

  • Řešení problémů - Audio
  • žádný zvuk
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 05/12/2015

Obraz ani zvuk nejde, kontrolovali jste připojení napájecího kabelu?

 

Symptom Příznak

          1. Obraz a zvuk na TV nefungujou

 

Checkpoint Zkontrolujte

          1. Ujistěte se, že napájecí kabel a kabely jsou pevně spojeny.

 

How to fix  Řešení

              1.  Pokud televizor nejde zapnout, zkontrolujte, zda napájecí kabel na zadní straně výrobku je zapojen.

                    Zkontrolujte, zda napájecí kabel na zadní straně televizoru, a také napájecí kabel byl vložený do zásuvky.

 

              2. Při použití multi-zásuvky, zkontrolujte, zda jiné produkty připojené k multi-zásuvce lze zapnout.

               At the back of TV          Wall outlet          Multi-outlet

                < Na zadní straně televizoru>                     < Zásuvka>                                             <Multi-zásuvka>

 

              3.  Objeví-li se písmena na obrazovce po zapnutí / vypnutí televizoru nebo změně kanálu, stiskněte Input na dálkovém ovladači.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500