Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

[LG webOS TV] Jak mohu zadat text na řeč?

  • Postup: Instalace a nastavení
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 06/12/2015
<span style="color: rgb(165, 0, 52); font-family: Arial; font-size: 16pt;"> [LG webOS TV] Jak mohu zadat text na řeč?</span>

 

how to use Jak mohu zadat text na řeč?

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;"></span>

              Zadávat text můžete pkmocí hlasu.

              Když stisknete tlačítko magic remote  když se klávesnice zobrazí na obrazovce televizoru, můžete zadat text pomocí hlasu.

 

 
              1. Přesuňte ukazatel Magického dálkového ovladače do textového pole a otevřete virtuální klávesnici.
 
                  magic remote
 
 
<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;"></span>

              2. Stiskněte tlačítko mic na magickém dálkovém ovladači pro vyvolání virtuální klávesnice.

 

              3. Když se zobrazí okno s informacemi na displeji, jak je uvedeno níže, mluvte prosím zřetelně a pomalu.

 

                  speech to text setting

 

                  mic pointmic point

 

 

              4. Po dokončení diktování se Vám zobrazí výsledek dole na displeji.
                  Pokud se nechcete výsledky, které se zobrazily, zkuste to znovu. Vyberte výsledek a ten bude zobrazen v textovém poli.

 

                  result

 

 

              Upozornění pro zadávání textu za pomoci řeči

              ●  Zkontrolujte připojení k síti před použitím funkce vyhledávání za pomoci řeči.

              Hlasové rozpoznávání lze změnit v home  settings  advanced setting  Obecné Jazyk  Hlasové zadávání a vyhledávání 

                 Nebo držte tlačítko colorkeyna dálkovém ovladači, dokud se neobjeví okno s informačním displejem řeči na textu.

                 Hlasové vyhledávání a zadávání může být i dočasně změněno.

              Lze použít pouze tuto funkci, aby se dohodly hlasové podmínky uznání.

              Řeč k textu se může lišit v závislosti na vlastnostech uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost)

                  a prostředím (hluk a hlasitost TV).

              Pro zlepšení přesnosti řeči, je třeba mluvit jasně a nahlas asi 10 cm od mikrofonu u Magického dálkového ovladače.

              Voice recognition is unavailable in any password input field and the address bar of your Web Browser (excludes general search).

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500