Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

​ Připojení USB zařízení

 • Jiné
 • Jiné
 • Řešení problémů
 • Televizory
 • Naposledy aktualizováno 17/05/2016

 Připojení USB zařízení

 Tipy pro používání zařízení USB

 • Používejte pouze zařízení USB naformátované se systémem souborů FAT32 nebo NTFS v operačním systému Windows
 • Zařízení USB, které má vestavěný program pro automatické rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
 • Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
 • Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB rozpoznáno, nebo nemusí pracovat správně.
 • Používejte pouze zařízení USB naformátované se systémem souborů FAT32 nebo NTFS v operačním systému Windows.
 • Doporučujeme používat externí pevný disk USB s jmenovitým napětím 5 V nebo nižším a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším.
 • Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo pevný disk s vlastním napájením. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení USB nemusí být správně zjištěno.)
 • Doporučujeme používat paměť USB o maximální kapacitě 32 GB nebo pevný disk USB o maximální kapacitě 2 TB.
 • Pokud externí pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět zapněte. Další informace naleznete v návodu k obsluze pevného disku USB.
 • Může dojít k poškození dat zařízení USB, proto doporučujeme všechny důležité soubory zálohovat. Za správu dat jsou zodpovědní uživatelé. Výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500