Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Reset rodičovského zámku TV s operačním systémem Netcast

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/05/2016

Reset rodičovského zámku TV s operačním systémem Netcast


symptom Symptom


■ Primárně je rodičovský zámek nastaven na 0000.

■ Pokud dojde ke změně rodičovského zámku uživatelem a ten PIN zapomene, je nutný reset rodičovského zámku.how to fix Řešení


■Postup pro reset rodičovského zámku je následující:

1) Na ovladači stiskněte tlačítko Smart ( znak domečku )

2) Zvolte znak ozubeného kolečka ( nastavení )

3) Následně v nastavení vyberte zabezpečení ( znak zámečku )

4) Označte možnost Reset PIN Code

5) Zobrazí se Vám pole pro zadání PINu ( zadejte jakýkoliv PIN )

6) Zobrazí se Vám informace o tom, že PIN byl zadán chybně

7) Následně na magickém ovladači stiskněte tláčítka pro ovládání programu + nahoru ( P up ) a nebo program - dolů ( P down ) v tomto pořadí : P+,P+,P-,P+

8) Zobrazí se Vám tabulka pro zadání "master PIN", kam je třeba zadat kombinaci čísel 0313

9) Následně budete vyzváni k zvolení a zadání svého nového PINu 


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500