Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Reset rodičovského zámku TV ( WebOS 2.0 )

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/05/2016

Reset rodičovského zámku TV ( WebOS 2.0 )


symptom Symptom


■ Primárně je rodičovský zámek nastaven na 0000.

■ Pokud dojde ke změně PINu a uživatel jej zapomene, je nutné provést reset rodičovského zámku.how to fix Řešení


■ Postup pro reset rodičovského zámku je následující: 

1)     1) Stiskněte tlačítko domů (Home nebo Smart) na ovladači.

2)     2)  V pravém horním rohu klikněte na ikonu „ozubeného kolečka“ (Nastavení).

3)     3)  Na levé straně zvolte záložku "Bezpečnost".

4)     4)  Poté, co kliknete na danou záložku (ikona zámku), zmáčkněte tlačítka na ovladači v tomto pořadí: P+, P+, P-, P+.

5)     5) Zobrazí se lišta pro zadání hlavního PINu. Zde zadejte sekvenci 0313.

6)     6)  PIN je nyní nastaven na 0000.


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500