Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Funkce okamžitého nahrávání na TV s operačním systémem Netcast

 • Jiné
 • Jiné
 • Provoz
 • Televizory
 • Naposledy aktualizováno 23/05/2016

Funkce okamžitého nahrávání na TV s operačním systémem Netcast Používání funkce okamžitého nahrávání


- 123 → Záznam


- Uvedený obrázek se může od vašeho lišit
1) Nahrávání od právě sledované scény

2) Zobrazení ukazetele průběhu


 •  Když probíhá nahrávání, tlačítko "Záznam" se změní na tlačítko "Zastavit nahrávání".
 •  Okamžité nahrávání můžete také spustit tlačítkem "Záznam", v okně "Informace".
 •  Jsou podporovány až 3 hodiny rychlého nahrávání. Chcete-li změnit čas ukončení nahrávání, stiskněte tlačítko "Zastavit nahrávání" a nastavte 
 •  "Upravit čas" ukončení nahrávání. U možnosti "Upravit čas ukončení nahrávání" lze nastavit až 5 hodin. 
 •  Použijte port DVR USB při nahrávání na externí úložné zařízení USB.
 •  Doba nahrávání se může měnit v závislosti na kapacitě úložného zařízení USB.
 •  Když v průběhu nahrávání stisknete tlačítko OK, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky informace o nahrávání.
 •  Pokud televizor nuceně vypnete během nahrávání, nemusí se program uložit. V ideálním případě byste měli před vypnutím televizoru nahrávání zastavit a zkontrolovat, zda byl program nahrán.
 •  V průběhu nahrávání nemusí být dostupné některé funkce.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500