Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Plánované nahrávání na TV s operačním systémem Netcast

 • Jiné
 • Jiné
 • Provoz
 • Televizory
 • Naposledy aktualizováno 23/05/2016

Plánované nahrávání na TV s operačním systémem Netcast Plánování nahrávání


 →  ( Progress bar - ukazatel průběhu ) → Schedule ( Naplánovat )

 • Tato funkce umožňuje nastavit datum a čas nahrávání programu, který chcete sledovat.
 • Použijte port DVR USB pro nahrávání na externí úložné zařízení USB.
 • Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.


 • Funkci Schedule ( Naplánovat ) můžete spustit z nabídky  → Time Machine →Schedule ( Naplánovat )


Průvodce TV

 • Můžete vybrat program, jehož sledování nebo nahrávání chcete nastavit.Plánovač nahrávání

 • Můžete vybrat datum, čas a kanál naplánovat dobu sledování nebo nahrávání.


 • Pokud není k dispozici Průvodce pořady, zobrazí se pouze nabídka Plánovač nahrávání.
 • Délka naplánovaného nahrávání musí být minimálně 2 minuty.


Kontrola nebo úprava seznamu časových plánů

 ( Progress bar - Ukazatel průběhu ) → Schedule List ( Seznam úloh )

 • Tato funkce slouží ke kontrole, úpravě nebo odstranění naplánovaného sledování nebo nahrávání.
 • Do položky Schedule list ( Seznam úloh ) lze přidat až 30 programů.
 • Položku Schedule List ( Seznam úloh ) můžete spustit z nabídky  → Time Machine → Schedule list ( Seznam úloh ).


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500