Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Připojení DLNA ( Netcast )

 • Jiné
 • Jiné
 • Provoz
 • Televizory
 • Naposledy aktualizováno 23/05/2016

Připojení sítě DLNA

 Připojení sítě DLNA

 • Zkratka DLNA znamená Digital Living Network Alliance a umožňuje vám přes domácí síť přehrávat v televizoru videosoubory, hudební soubory a obrazové soubory uložené ve vašem PC nebo serveru.

    Připojení zařízení smartphone s ověřením DLNA

 • Televizor a smartphone musejí být připojeny ke stejné síti.
 1. Zkontrolujte, že v zařízení smartphone je povoleno připojení k bezdrátové síti Wi-Fi.
 2. V zařízení smartphone nainstalujte nebo spusťte aplikaci pro sdílení obsahu.
 3. Spusťte funkci "Sdílet obsah mého mobilního telefonu ".
 4. Vyberte druh obsahu ( video / hudba / fotografie ), který chcete přehrát.
 5. Vyberte video soubor, hudební soubor nebo soubor s fotografiemi, který chcete přehrát v televizoru.
 6. Vyberte možnost "přidat do souboru skladeb".
 7. V zařízení, ze kterého chcete obsah přehrát, vyberte název a model svého televizoru. ( Název modelu naleznete na štítku na televizoru ).
 8. Po výběru možnosti "Přehrát" se vybraný soubor zobrazí v televizoru.

     Připojení zařízení DLNA DMR ( Digital Media Renderer )

 • Je-li na vašem PC nainstalován operační systém Windows 7 nebo Windows 8 nebo je-li zařízení certifikované pro síť DLNA ( např. mobilní telefon ) připojeno prostřednictvím sítě, můžete přehrávat hudbu, videa a prohlížet fotografie na projektoru bez instalace samostatného programu.
 1. Nakonfigurujte TV a PC na stejnou síť. Nakonfigurujte PC s nainstalovaným systémem Windows 7 nebo Windows 8 pro danou síť.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor s hudbou / videem /fotografií, který chcete přehrát a vyberte možnost "Vzdálené přehrávání", která je součástí systému Windows 7 a Windows 8. Návod k přehrávání obsahu ze zařízení, jako je například mobilní telefon, naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
 3. Obsah bude přehrán pouze na jednom zařízení i v případě, že je připojeno více televizorů nebo jiných zařízení. Rychlost přehrávání závisí na rychlosti sítě.

     Připojení DLNA DMP ( Digital Media Player )

 1. Pokud máte v počítači nainstalovaný program Nero SmartShare, je možné přehrávat videosoubory, hudební soubory a obrazové soubory v TV přes domácí síť.
 2. Nakonfigurujte TV a PC na stejnou síť. Aby byla aktivována služba DLNA, měl by být TV a jednotlivá zařízení připojena prostřednictvím jednoho přístupového bodu.
 3. Nainstalujte do počítače z webových stránek software SmartShare. Před instalací zavřete všechny běžící programy včetně brány firewall a antivirových programů.
 4. Chcete-li sdílený obsah přehrát v televizoru, musí být server spuštěný.
 • Návod na použití softwaru SmartShare v počítači najdete v nápovědě softwaru.

      V případě, že DLNA nefunguje správně

 • Pokud funkce DLNA nefunguje správně, zkontrolujte nastavení vaší sítě.
 • Pokud chcete pomocí DLNA zobrazit video v rozlišení 1080p, je nutný přístupový bod 5GHz. Přístupový bod 2,4GHz může způsobovat časté ukládání do vyrovnávací paměti a jiné problémy.
 • Funkce DLNA nemusí fungovat správně v bezdrátových sítích. Doporučujeme připojení k pevné síti.
 • Při přehrávání videa v režimu DLNA nejsou podporovány funkce Multi Audio a interní titulky.
 • Pokud je k jednomu serveru v režimu DLNA připojeno více televizorů, v závislosti na výkonu serveru nemusí dojít k přehrání obsahu.
 • U některých zařízení DLNA nemusejí být podporovány titulky.
 • V některých síťových prostředích nemusí funkce DLNA fungovat.
 • Funkci DLNA nelze použít s některými přístupovými body, které nepodporují výběrové vysílání. Další informace naleznete v manuálu k vašemu přístupovému bodu, případně se obraťte na výrobce.
 • Podporované typy souborů se mohou lišit v závislosti na prostředí serveru DLNA, což platí i pro typy souborů podporované TV.
 • Při sledování videotitulků na serveru DLNA doporučujeme použít v počítači software SmartShare.
 • Pokud je soubor s titulky přidán později, zavřete sdílenou složku a proveďte reset.
 • Soubor DRM umístěny v počítači na serveru softwaru SmartShare nelze přehrát.
 • Video soubory ULTRA HD ( 3840 x 2160 ) nelze přehrát.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500