Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Zvuk je příliš slabý.

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Zvuk je příliš slabý.


Symptom

Pokud se objevuje rozdíl mezi jednotlivými kanály, i když je hlasitost nahoru/dolů, zkontrolujte zda je funkce "Auto Volume" zapnuta.

- Pokud používáte Set-top box, Auto Volume a režim Smart Sound nejsou k dispozici.


  Řešení

Ne Smart televizory

Nastavte zapnutí funkce "Auto Volume"

Nastavte Clear Voice a inteligentní zvukový režim na " vypnuto".

- Funkce Auto Volume nastavuje úroveň hlasitosti automaticky pro každý kanál.

- Clear Voice je funkce, která činí hlas postav jasnějším.

※ Jedná-li se o jiný zvuk než hlas, jako je hudba na pozadí, nastavce funkci Clear Voice do pozice "Vypnuto".


- Pokud používáte režim Smart Sound, zvuk se automaticky optimalizuje dle obsahu a kvalita obsahu se může změnit, což bude mít za následek rozdíl mezi jednotlivými kanály.

※ Tato funkce je k dispozici u některých modelů.


TV před ‘11 

[Setting] → [Zvuk] → [Auto Volume] : Vypnuto

[Setting] → [Zvuk] → [Clear Voice] : Vypnuto[Home] nebo [Smart] [Setting] [Zvuk] [Režim zvuku] [Auto Volume] Zapnuto


[Home] nebo [Smart] [Setting] [Zvuk] [Clear Voice] Vypnuto


[Home] nebo [Smart] [Setting] [Zvuk] [Režim Smart Sound] Vypnuto


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500