Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Zařízení za chodu vydává hluk.

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Zařízení za chodu vydává hluk.


Symptom

Klapavý zvuk Řešení

- Klapavý zvuk: jedná se o běžný zvuk díky tepelné deformaci výrobku, vzhledem k teplotě a vlhkosti. Děje se u výrobků jako jsou auta, nábytek z umělé hmoty,...

- Elektrický šum: Šum je tvořen v okruhu, kde proud proudí při provozu výrobku. Hladina hluku se může lišit výrobek od výrobku.

※ Hluk nemá vliv na výkon a spolehlivost výrobku. Vše je v souladu s přísnými normami pro výrobu a výrobek může vytvářet určitou hladinu hluku.


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500