Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Zpožděné zapnutí TV

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Zpožděné zapnutí TV


Symptom

U OLED, LED, LCD a PDP výrobků může trvat nějaký čas, než se po zapnutí zobrazí obraz. Řešení

Podívejte se, jestli se LG logo objeví na obrazovce při zapnutí monitoru.

Pokud používáte set-top box, zkontrolujte zda je zařízení zapnuté.

※ U OLED TV a některých jiných modelů, se logo LG po zapnutí nezobrazuje.

Pokud máte některý z příznaků uvedených níže, doporučujeme nechat výrobek zkontrolovat servisním technikem.

1. Pohotovostní dioda bliká do dobu delší jak 30 sekund, po vypnutí zařízení z napájení dioda stále problikává a ozývá se cvakavý zvuk ze zadní strany zařízení.

2. Zvuk funguje v pořádku ale neobjeví se žádný obraz. Obraz se nezobrazí ani po vyvolání Menu na dálkovém ovladači nebo panelu televizoru.


Poznámka :

PDP.LCD,LED TV  : Do 10 sekund

※ LCD Wireless TV : 17-20 sekund, ( dokud nedojde k bezdrátovému připojení )
     OLED TV : do cca 15 sekund


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500